Se alla

Valplanen Östhammar

Torsdag 12 juli 2018

För ett liberalare Östhammar

Liberalerna sätter individen i fokus. Varken din könstillhörighet, din ålder eller var i kommunen Du bor ska avgöra hur Ditt liv ser ut.

Inför kommunalvalet har Liberalerna i Östhammar följande mål.

• Ett oberoende brukar- och äldreombud
som ska hjälpa dem som behöver hjälp och stöd, inte minst personer med funktionsvarianter, även gentemot myndigheter och förvaltningen.

• Trygghets- och mellanboende för äldre som är för friska för äldreboende.

• Avskaffa det digitala utanförskapet för kommunens årsrika.
Avsätt resurser för de behov en kartläggning kommer att visa.

• Flexibel pensionsavgång – Låt den som vill fortsätta arbeta I kommunen efter 67-års ålder få göra det.

• Låt många fräscha blommor blomma. – Stöd alternativa driftformer i omsorg, skola och vård.

• Stoppa ödeläggelsen av Gimos och Östhammars centrum. Lyssna på småföretagarna

• Återinför kulturnämnden. Kultur är mer än en fritidssysselsättning.
Satsa på kommunens kulturföreningar så att de kan fylla Storbrunn med liv och rörelse.

• Satsa på jämställd finansiering av idrottsföreningar genom bl.a ökat stöd till verksamhet i ridanläggningarna.

• Slå vakt om miljön inom kommunen. – Brunnarna sinar.

• Lägg ner de minsta skolorna – Satsa på utbildning I stället för lokaler
Förbättra lärarnas och skolledarnas arbetsförhållanden och löner.
Anställ fler lärarassistenter, socialpedagoger och fritidsledare I skolan.