Se alla

Östhammars kommun bör omplacera ovaccinerad personal

Tisdag 11 januari 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar igen i landet och kryper närmare oss i Östhammars kommun. Omikronvarianten som verkar vara mer smittsam än tidigare varianter ser ut att koppla greppet om hela Sverige. Tack och lov har forskarna snabbt fått fram vaccin som minskar smittspridning och förhindrar svår sjukdom.

Skyddsutrustning och vaccinering är helt avgörande för om vi ska klara pandemin. Men det finns personer som av olika anledningar inte vill eller kan vaccinera sig. Enligt en artikel i DN (2/1) visar siffror från Folkhälsomyndigheten att andelen vaccinerad personal på sjukhus samt inom äldrevården är högre än genomsnittet bland övrig befolkning men lägre inom hemtjänst och LSS-boenden. Detta kan givetvis också gälla personal inom hemtjänsten och boenden i Östhammars kommun.

Vi liberaler i kommunen har en tid oroats av detta faktum varför vi lämnade in en interpellation i frågan inför fullmäktige den 14 december, tio dagar innan sammanträdet. Men eftersom inlämningsdagen var en söndag registrerades interpellation i diariet på måndagen det vill säga nio dagar innan mötet. Därför kan vi enligt reglementet inte få svar förrän den första mars, alltså 2,5 månader senare. Frågan känns dock än mer angelägen i dag än för snart en månad sedan varför vi väljer att försöka få svar på detta sätt innan dess.

Den omdiskuterade frågan som följer av ovanstående fakta är: är det viktigt att alla får arbeta var de vill även om de riskerar att smitta äldre och övriga sköra personer dagligen med en allvarlig och ibland dödlig sjukdom? Vi anser inte det! Den 30 december kunde vi läsa io DN att åtta boende på ett särskilt boende:Tallviksgården i Överkalix, dött i Covid19 under september. Smittspårningen visade att smittan mest troligt kommit in via en ur personalen.

Ett sätt för att undvika en liknande situation vore att under några veckor testa alla som arbetar inom hemtjänst och särskilda boenden tre gånger per vecka i syfte att få fler att vaccinera sig. De som vägrar testa sig eller vägrar vaccin får byta arbetsuppgifter och inte jobba med dessa grupper. Det här sättet att hantera problemet används bland annat i Västerås kommun och numera även Region Dalarna.

Att skydda våra äldre och sköraste medborgare är en prioriterad fråga för oss liberaler varför vi vill att Östhammars kommun omplacerar ovaccinerad personal. Fler och fler kommuner fattar beslut i den riktningen, bland annat Arjeplog, Uppsala och Stockholm. Dessutom har minst fem regioner fattat beslut om vaccination för anställda inom vården. Senaste exemplet är Region Jönköping. Vi i Östhammar bör fatta liknande beslut som Region Dalarna som hittills gått längst i frågan när det kommer till omplacering av icke vaccinerad personal.

Vi hoppas och tror att de allra flesta i nära kontakt med utsatta personer väljer att skydda de individer de arbetar för på alla sätt de kan, inklusive genom vaccination. Krav är inte vårt förstahandsval, utan information, uppmuntran och fortbildning om vikten av vaccination. Men ställda inför ett val mellan den friska anställdas och den sköra individens rättigheter och frihet, då väljer vi den mest utsattas sida.

Irmeli Bellander (L) Ordförande och gruppledare i Östhammars kommun
Julia Carlström (L) ledamot i socialnämnden