Se alla

Bygg kärnkraft i Östhammars kommun

Vi i Östhammars kommun bör bjuda in det nya bolaget Kärnfull för förutsättningslösa diskussioner om att bygga reaktorer här hos oss, skriver Lina Nordquist, Irmeli Belander och Mats Sjöborg.

Onsdag 30 mars 2022

Både klimatomställningen och den växande industrin ger Sverige ett ökande elbehov. Dessutom har den politiska ryckigheten och klåfingrigheten inom energiområdet lett till att vi i dag har ett energisystem som är dyrt, opålitligt och fungerar dåligt. Det är dyrt därför att politikerna beslutat om straffskatter och tankeförbud på de energislag som de inte gillar (läs kärnkraft) och strött skattepengar i form av subventioner över energislag som de tycker om (läs vindkraft och solenergi).

Industrin har därför inte vågat (eller kunnat) satsa på mer kärnkraft medan vind­kraften har växt kraftigt, dock inte utan motstånd. Samtidigt har bristerna i det nuva­rande elsystemet blivit alltmer uppenbara. Elbehovet är som störst i södra Sverige medan kraftkällorna, vattenkraft och numera alltmer vindkraft, finns i norr. Och ledningarna klarar inte ens av att transportera all den energi som i dag finns i norr på ett driftsäkert sätt.

Sverige behöver därför ny kärnkraft. I södra Sverige skulle den behövas redan i dag. De skyhöga och helt oförutsägbara priserna beror huvudsakligen på det läge som vi beskrivit ovan. Mycket beror i sin tur på att en stor del av elproduktionen försvann när regeringen – trots Liberalernas protester – stängde två reaktorer i just södra Sverige.

Regeringen har inte på många år bekymrat sig över bristen på trygghet i elförsörj­ningen eller de säkerhetspolitiska risker som vi nu ser i vårt närområde. Vi blir nu beroende av el från andra länder. Allt har handlat om att avveckla kärnkraften.

I norra Sverige bygger nyindustrialiseringen helt på tillgång på fossilfri el. Det elöver­skott som finns i norr är inte så stort och varierar dessutom över tid. Det är också mer än väl inmutat av de satsningar som planeras.

Häromdagen presenterades en ny aktör som ska förbereda för ny kärnkraft. Trots att det i dag är förbjudet att bygga någon annanstans än där det i dag finns kärnkraft låter de sig inte begränsas. Lagar kan snabbt ändras. Den viktigaste förutsättningen för ny kärnkraft är att man har någonstans att bygga.

Men ska industrin våga satsa på nya kärnkraftverk måste de uppfatta att det finns en politisk stabilitet kring detta. Ett kärnkraftverks livslängd är lång, i dag cirka 60 år, och det tar åtminstone omkring tio år att tjäna in byggkostnaden.

Ingenstans i landet är stödet för kärnkraften så starkt som i närheten av kärnkraftverken. Omkring Forsmark säger nästan 90 procent av de som bor i närheten att de har stort eller mycket stort förtroende för kraftverket. Det gäller både boende i vår kommun och i Tierps kommun. Vid Ringhals på västkusten är motsvarande tal ungefär lika stort. De som lever med kärnkraften förstår den och tror på verksamheten. Även här skulle kärnkraften kunna bli en god granne som bidrar till samhället.

Vi i Östhammars kommun bör bjuda in det nya bolaget Kärnfull för förutsättningslösa diskussioner om att bygga reaktorer här hos oss. En stabil produktion av el, värme och vätgas skulle skapa de viktigaste förutsättningarna för ny industri att etablera sig hos oss.

En eller flera nya reaktorer i vår kommun skulle inte bara gynna hela Sveriges befolkning. Fler reaktorer än i dag skulle stabilisera de energislag som är beroende av systemtjänster från den stabila kärnkraften. Dessutom skulle både byggande och drift påverka boende och infrastruktur på ett positivt sätt.

Att det nu finns ett företag som vill bygga kärnkraft i Sverige är goda nyheter. Vi ska inte missa chansen att dra nytta av den utvecklingen. Att det dessutom skulle vara bra för miljön och ett billigt energislag på sikt gör inte saken sämre.

Lina Nordquist (L), riksdagsledamot
Irmeli Belander (L), gruppledare
Mats Sjöborg (L)